Home O kavi
Povijest

 

Djelovanje kave poznato je ve? vie od 3.000 godina. Po?eci su joj vezani uz etiopsko pleme Galla. Naime, ti Etiopljani mijeali su plod kave sa ivotinjskom masti i konzumirali ga kao stimulans prije odlazaka u bitke.

Iz Etiopije kavu su prenijeli arapski trgovci u Arabiju gdje su ju po?eli kultivirati i nazvali uobi?ajenim nazivom za svako pi?e qahwa. Kako im je alkohol bio zabranjen, kava je postajala sve popularnija, a rije? qahwa postala je sinonim za dragocjeni crni napitak.

Putuju?i svijetom, kava je stigla u Europu 1615. godine putem mleta?kih trgovaca. Iz Venecije iri se cijelom Italijom gdje se mnogi, a naro?ito Rimokatoli?ka Crkva protive njenom koritenju.

Vidjevi kako kava odvla?i ljude iz crkve, to su i muslimani doivjeli mnogo ranije u Meki, biskupi su se obratili tadanjem papi Klementu IX. Namjera im je bila da Papa zabrani taj ?avolji napitak. Me?utim, Papa je zaklju?io kako bi bilo najpametnije da kavu krsti.

Time je kava postala i kr?ansko pi?e uz papin blagoslov.